SOSTRA Project – Soft Skills Training and Recruitment of Adults Educators – Sostra.EU

SOSTRA Project – Soft Skills Training and Recruitment of Adults Educators

Feature Image

SOSTRA Team

Kolejny projekt zrealizowany niemal w całości, gotowa jest już platforma on-line doskonaląca kompetencje miękkie trenerów, wśród nich otwartość na różnorodność (openess to diversity) i włączenie (inclusiveness)✔️. Ale projekty to nie tylko zadania i rezultaty 📝, to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą z zaangażowaniem – brawo, Sostra Team 👏!

#SOSTRA #diversitymatters

Publicată de Diversity Hub pe Marţi, 31 martie 2020

Facebook