April 2020 – Sostra.EU

Monthly Archives: April 2020

Feature Image

SOSTRA Project – Soft Skills Training and Recruitment of Adults Educators

SOSTRA Team Kolejny projekt zrealizowany niemal w całości, gotowa jest już platforma on-line doskonaląca kompetencje miękkie trenerów, wśród nich otwartość na różnorodność (openess to diversity) i włączenie (inclusiveness)✔️. Ale projekty to nie tylko zadania i rezultaty 📝, to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą z zaangażowaniem – brawo, Sostra...

At Charter Oak FCU Putnam, we make our members needs our priority. Get access to convenient banking services, mortgages, investments and more. Committed to helping you better manage your money and achieve success, join today for a full range of personal

Facebook